+84(0)8-35172266 Mặt hàng yêu thích (0)
  • Không có sản phẩm trong Đơn hàng!

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Chúng tôi rất cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng Website mua sắm của Nhật Anh. Công ty được quản lý và hoạt động dưới tên gọi DNTN Thương Mại Nhật Anh. Chúng tôi cam kết rằng việc bảo vệ thông tin riêng tư của cá nhân và hoạt động kinh doanh sẽ được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Thông tin cá nhân Dưới sự điều hành của DNTN Thương Mại Nhật Anh, mọi thông tin cá nhân của khách hàng gồm họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email sẽ được bảo mật và chỉ được chia sẻ giữa người dùng và công ty. Thu thập thông tin cá nhân Sau khi thu thập thông tin từ khách hàng, những thông tin này có thể được chúng tôi dùng cho các mục đích sau: trả lời đơn hàng, khảo sát, các sự kiện/chiến dịch, các thắc mắc và giao nhận sản phẩm. Ngoài những lí do nêu trên, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng vào mục đích khác Khai báo thông tin cho bên thứ 3 Nếu không có sự can thiệp của luật pháp Việt Nam thì việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 là không được cho phép. Mọi tiết lộ khác chỉ sẽ được thực hiện với sự đồng ý của người dùng.