+84(0)8-35172266 Mặt hàng yêu thích (0)
  • Không có sản phẩm trong Đơn hàng!

Quy định và hình thức thanh toán

THANH TOÁN TIỀN MẶT

      -        Khi sản phẩmđược giao đến tận nơi do khách hàng yêu cầu, xin hãy thanh toán tiền mặt chonhân viên công ty vận chuyển (Sagawa Express Vietnam).

 


CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

      -        Sau khi quýkhách đặt hàng thành công trên trang shop.nhatanh.com, chúng tôi sẽ gửi email đếnquý khách: Thông báo đặt hàng, cùng thông tin tài khoản chuyển khoản. Việc thayđổi tài khoản nếu có chúng tôi sẽ báo cho khách hàng và có sự thỏa thuận bằngvăn bản.

      -        Sau khi quýkhách nhận mail, trong vòng 07 ngày xin hãy thanh toán theo thông tin chuyểnkhoản đính kèm trong mail xác nhận đặt hàng.

      -        Phí chuyển khoảnsẽ do quý khách chi trả.

      -        Sau 7 ngày kểtừ khi gửi email “Thông báo đặt hàng”, nếu quý khách chưa chuyển khoản, chúngtôi xin được phép huỷ đơn hàng.

      -        Trong trường hợpthanh toán chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ sử dụng dịch vị chuyển phátnhanh EMS để giao hàng cho quý khách.